Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς αποφάσισε την κήρυξη δίωρης Πανεπαρχιακής Πανεργατικής Στάσης Εργασίας, αύριο, Τετάρτη 30 Δεκέμβρη, από τις 12:00 έως 14:00, ως ένδειξη συμπαράστασης στο σωματείο «Ένωση Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος» και στο «Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Αλληλεγγύη»................