Στην σελίδα της εφημερίδας ΝΕΑ υπαρχει δημοσκόπηση κατω δεξιά...
Συμμετέχετε όλοι!......................
---- Ανανέωση.
Δείτε τι λέει!!!:
60,37 % «Συμφωνώ, είναι ένα αυτονόητο δικαίωμα για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται εδώ».. .. 4105 ανθέλληνες θεωρούν ότι όποιος ζει και εργάζεται εδώ, θα πρέπει να παίρνει ελληνική Ιθαγένεια και να γίνεται Έλληνας!!!.. Πουθενά στο κόσμο δεν ισχύει αυτό το δικαίωμα, θέλουν να το περάσουν εδώ!!!