Περίπου το 56% της Βενετίας έχει πλημμυρίσει σήμερα εξαιτίας των πλημμυρίδων που ανέβασαν την στάθμη του νερού στη λιμνοθάλασσα κατά 143 εκατοστά πάνω από τα κανονικά επίπεδα, άνοδος ρεκόρ για το 2009, σύμφωνα με το Κέντρο Παρακολούθησης και Πρόβλεψης Πλημμυρίδων.
Όπως συνηθίζεται οι αρχές τοποθέτησαν ξύλινες γέφυρες για να μπορούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης να μετακινούνται. Οι έμποροι και οι εστιάτορες της Βενετίας πέρασαν τη νύχτα στα καταστήματά τους προκειμένου να ελέγχουν την κατάσταση.
Το Κέντρο Παρακολούθησης προβλέπει ότι η πόλη θα παραμείνει βυθισμένη στο νερό κατά τη διάρκεια των ..................