Αφύπνιση από έναν εφιάλτη…
πηγή http://www.paron.gr/v3/new.php?id=48919&colid=&catid=33&dt=2009-12-27
Στην Ελλάδα συντελούνται μια σειρά από μεγάλες δεολογικές μετατοπίσεις:
Αμφισβητείται ολόκληρο αυτό το σαθρό οικοδόμημα που ονομάστηκε «πολιτική ορθότητα»…
Και ήταν ουσιαστικά η επικράτηση ενός στερεότυπου «ψευδοπροοδευτικού» λόγου, όπου: • Δεν υπάρχει «κοινωνία», υπάρχουν μόνον άτομα. • Δεν υπάρχουν τάξεις, έθνος, λαός, υπάρχει μόνο «πληθυσμός». • Δεν υπάρχει δημοκρατία, υπάρχουν μόνο «καταπιεζόμενες μειονότητες». Για την ακρίβεια υπάρχουν προνομιούχες «μειοψηφίες» που επιδιώκουν να κυριαρχήσουν πάνω στην κοινωνική πλειοψηφία, στο όνομα του μειοψηφικού χαρακτήρα τους. Επίσης: • Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, μόνο «δικαιώματα». • Δεν υπάρχουν ................