Τα παρακάτω τα έγραψα στο opengov ( http://www.opengov.gr/ypes/?p=325&cpage=3#comment-8161 ), ώστε να τα έχουν υπόψιν τους: ----------
Διαβάζω στον τίτλο:
«Νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα»»  Πολιτική συμμετοχή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών... στην Ελλάδα!.. Και μόνο αυτό λέει ότι η πρωτοβουλία σας δίνει πολιτικά δικαιώματα σε υπηκόους άλλων χωρών!  Όχι κύριοι. Πολιτικά Δικαιώματα στην Ελλάδα, έχουν μόνο οι Έλληνες Πολίτες, και όχι οι Πολίτες άλλων χωρών. Η νομιμότητα και ο χρόνος διαμονής τους είναι κάτι άνευ ουσίας, αφού με 15€ όλα αυτά πλαστογραφούνται, σύμφωνα με επίσημο ρεπορτάζ .............