Το σοβαρό κεφάλαιο που λέγεται Ελληνικός Τουρισμός ανέθεσαν να το διαχειριστεί ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ !
Ο κλήρος για την θέση του προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού έπεσε στον 50χρονο δικηγόρο - παρ’ Αρείω Πάγω - Νικόλα Κανελλόπουλο. Ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης Law Firm μπορεί να έχει πλούσιο βιογραφικό, ωστόσο ουδεμία σχέση δεν προκύπτει με τον τουρισμό... Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΤ είναι εκδότης του τριμηνιαίου νομικού περιοδικού.................