[...].... Μετά την ετήσια συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg Μάιο του 2009, το κατεστημένο του παγκόσμιου συστήματος διαχείρισης των διάφορων οργανισμών διεθνούς εμβέλειας, φαίνεται ότι έχει δεχθεί μια ώθηση, επαναλαμβάνοντας τα σενάρια που θυμίζουν αμερικάνικες περπαραγωγές.

Από τη στιγμή που το οικονομικό διευθυντήριο είχε επιλέξει το σενάριο μιας παρατεταμένης κρίσης, δόθηκαν οδηγίες στους παγκόσμιους διαχειριστές να εργαστούν με βάση δύο ατζέντες : πρώτον, να εφεύρουν ένα μύθο για τον κίνδυνο της πανδημίας της γρίπης των χοίρων (για να αναλάβει τον έλεγχο των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και για να να αναδιοργανωθεί η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) σε ένα παγκόσμιο υπερυπουργείο υγείας) και δεύτερον, να επιβάλει την απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη, για να μπορέσει το διευθυντήριο αυτό να αποκτήσει τον έλεγχο των .........