Το ψήφισμα και η αποκάλυψη
Ο ευρωβουλευτής των Oικολόγων, M. Tρεμόπουλος, με επιστολή του επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για την υπερψήφιση στο Eυρωκοινοβούλιο τροπολογίας ευνοϊκής για την Tουρκία (όπως έγραψε το «Έθνος της Kυριακής» στις 26 Nοεμβρίου).
Tο επίμαχο θέμα αφορά έκθεση για τη Διεύρυνση της EE, όπου σε ό,τι αφορά την Tουρκία, οι Πράσινοι κατέθεσαν τροπολογία, η οποία καλούσε εκτός της Tουρκίας «και όλα τα άλλα μέρη» να συμβάλουν στην επίλυση του Kυπριακού, «στη βάση των αποφάσεων του Σ.A. του OHE και των αρχών στις οποίες στηρίζεται .........