Η ιθαγένεια εκτός των άλλων δείχνει και την καταγωγή κάποιου ατόμου.
Δίνοντας λοιπών την δυνατότητα στους μετανάστες να δεχτούν την Ελληνική ιθαγένεια σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθούν την δική τους. Να απαρνηθούν την καταγωγή τους την εθνικότητά τους κτλ.
Ξέρεται, όλοι οι λαοί της γης έχουν δικαίωμα να αισθάνονται την περηφάνια της καταγωγής τους. Κάθε φυλή έχει τα προτερήματά της και τα ελαττώματά της και συνήθως τα προτερήματα είναι αυτά που κάνουν κάποιον να αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Σκεφτείτε τώρα έναν ιμιτασιόν Έλληνα, χωρίς καταγωγή. Χωρίς καμία ............