Από ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
(Ιδρυτικά μέλη της ΟΜΕ-ΕΡΤ)
Μετά την εμπλοκή που δημιουργήθηκε με την προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ στα δικαστήρια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής του άρθρου 3, για την ανανέωση των συμβάσεων έργου όλων των ειδικοτήτων στην ΕΡΤ, το Δ.Σ. της εταιρείας συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το απόγευμα προκειμένου να εξετάσει το θέμα. Μετά από μαραθώνια προσπάθεια των μελών του Δ.Σ., δρομολογήθηκε η οριστική διαδικασία για την επίλυση του.
Καταλυτική ήταν η στάση των συνεργαζόμενων σωματείων ............