Ομολογεί επίσης ο κ. καθηγητής ότι: «…στην περίπτωση της ψήφου των μεταναστών δεν υφίσταται ούτε συνταγματική ούτε διεθνής ούτε ευρωπαϊκή-κοινοτική δέσμευση του κράτους να κατοχυρώσει ένα τέτοιο δικαίωμα, ούτε όμως, από την άλλη πλευρά, προβλέπεται συνταγματική ή άλλη υπερνομοθετική απαγόρευση της συμμετοχής των μεταναστών στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης». Τι το σαφέστερον λοιπόν!!!

Κανείς κύριοι δε σας υποχρεώνει να προχωρήσετε σε μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση ενώ ταυτόχρονα αποτελεί δείγμα σεβασμού απέναντι στον λαό ο οποίος σας εμπιστεύθηκε τις τύχες του τόπου, να μην παραβλέψετε την καθολική αντίθεσή του στο ανοσιούργημα που θα υποθηκεύσει τη.............................