Ένα γκρουπ ερευνητών και επιστημόνων των βυθισμένων αρχαίων πολιτισμών ,ανακάλυψε στον βυθό της Καραϊβικής μια χαμένη πολιτεία που όπως υπολόγισαν οι ίδιοι πρέπει να προηγείται του Αιγυπτιακού πολιτισμού χρονολογικά.Δηλαδή πολύ πιο πριν απο τα 2600 χρόνια που ξέρουμε ότι υπήρξε ο Αιγυπτιακός πολιτισμός.
Δώσανε στην δημοσιότητα αυτές τις φωτογραφίες,χωρίς όμως να αποκαλύψουν την ακριβή τοποθεσία ..............