Με νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, 250.000 μετανάστες και ομογενείς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Μοναδικό προαπαιτούμενο στην κατεύθυνση αυτή, θα είναι το ιστορικό πενταετούς νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η κατοχή άδειας παραμονής δεκαετούς διάρκειας, αορίστου χρόνου ή επί μακρόν διαμένοντος για τους μετανάστες.  Εφόσον πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  οι «συγκάτοικοί μας στην τρέλα», θα μπορούν  (ήδη από τις δημοτικές εκλογές του 2010) να συμμετάσχουν στη μεγάλη ελληνική γιορτή της δημοκρατίας. Το μόνο προνόμιο που προβλέφτηκε να μην έχουν (για ευνόητους λόγους) είναι η δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης του δημάρχου ή του προέδρου δημοτικού συμβουλίου…Με το ίδιο νομοσχέδιο δίνεται επίσης η δυνατότητα στα χιλιάδες παιδιά των μεταναστών να αποκτήσουν την ελληνική .........