Κατά την UNCLOS (United Nations Convention οn the Law Οf the Sea) στο άρθρο 55 της συμβάσεως, «the EEZ is “more similar to a list and allocation of rights or corresponding duties than to an abstract legal category”», και στην ΑΟΖ δεν ισχύει ΟΥΤΕ η αντίληψη κυριαρχίας που διέπει τα χωρικά ύδατα, ΟΥΤΕ η ελεύθερη διακίνηση που ισχύει στις ανοιχτές θάλασσες.
Τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα και χωρίς να είμαι νομικός, αντιλαμβάνομαι ότι μόνον Κράτη που δύνανται να εξασφαλίσουν ασφάλεια ναυσιπλοίας, Έρευνα – Διάσωση και επαρκή επιτήρηση μπορούν να αποβλέπουν σε αποδοχή εκ μέρους της Διεθνούς Κοινότητος της ΑΟΖ που θα καθορίσουν. Προκειμένου για την Μεσόγειο, η κατάσταση περιπλέκεται ετι περισσότερο από την «στενότητα» της θάλασσας: Δείτε τον χάρτη ........