Στην Ευρώπη η συζήτηση περί μετανάστευσης και πολυπολιτισμικότητας γίνεται από την «δαμόκλειο σπάθη» των χαρακτηρισμών του «ρατσισμού»,της «ξενοφοβίας» και της «μη ανεκτικότητας». Από τον φόβο της λεκτικής αυτής επίθεσης και της συνακόλουθης ηθικής σπίλωσης πολλοί λίγοι από τους καθοδηγητές της κοινής γνώμης, την πολιτική, την ακαδημαϊκή και την δημοσιογραφική ελίτ τολμούν να πουν τα πράγματα όπως ενδεχομένως να σκέφτονται.
Χαρακτηριστικά αξίζει να αναφερθεί ένα τμήμα εισήγησης του ...................