Αντισυνταγματική κρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας, η οποία είναι η πρώτη σε ανάλογο δικατσικό επίπεδο, η έκτακτη εισφορά – μέτρο σύμφωνα με το οποίο 128.000 φορολογούμενοι με ατομικό εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ για το 2007, πρέπει πληρώσουν από 1.000 έως 25.000 ευρώ εφάπαξ η σε δόσεις... Ωστόσο, το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας με απόφασή του έκρινε το συγκεκριμένο μέτρο αντίθετο στο άρθρο 82 του Συντάγματος παρ. 2 καθώς έχει αναδρομική ισχύ και αφορά τα εισοδήματα προηγούμενου έτους. Με το σκεπτικό αυτό κρίθηκε ότι πρέπει να επιστραφούν σε πολίτη 10.000 ευρώ ποσό που ήδη είχε καταβάλλει βάση του .........