Κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε...

Μαζί με τη Συλλογή Υπογραφών της Επιτροπής Εθνικής Σωτηρίας, ζητάτε και υπογραφές σε ξεκάθαρο φύλλο που θα γράφει:

«Συμφωνείτε να διενεργηθεί δημοψήφισμα για το νόμο που παρέχει το δικαίωμα της ψήφου στους μετανάστες»; Σημειώνεται ότι σύμφωνα Υ.Ε.Α.Η.Δ. (νέο υπουργείο είναι αυτό) το νομοσχέδιο έχει τίτλο:
«Νομοθετική πρωτοβουλία Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την «Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα» » .................