ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Και τι δεν έχουμε δει στα πλαίσια της ΠΑΣΟΚικής κωμωδίας για την στελέχωση κυβερνητικών θέσεων με βάση την αξιολόγηση βιογραφικών τα οποία κατατίθενται μέσω διαδικτύου. Ο ΜΗ προσδιορισμός εξαρχής συγκεκριμένων αντικειμενικών απαιτήσεων καλύφθηκε απ τον χαρακτηρισμό των αντικειμενικών προσόντων ως «ευκόλως εννοούμενα». Η αρχική υποκειμενική απαίτηση κατά την ηλεκτρονική αίτηση, να καθοριστεί και η «πολιτική δράση» του υποψηφίου εξαφανίστηκε απ την ιστοσελίδα εν τω μέσω γενικής κατακραυγής. Στους υποψηφίους μπήκαν ξαφνικά ηλικιακά όρια για να τα κάνει κυριολεκτικά σκόνη μαζί με τους ...................