Θηλιά στο λαιμό ενός εκατομμυρίου ελευθέρων επαγγελματιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση απο το Μάρτη ! Συγκεκριμένα, στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο του Μαρτίου θα συμπεριληφθεί διάταξη η οποία θα... απαγορεύει στους ελεύθερους επαγγελματίες να εμφανίζουν στις δηλώσεις τους κέρδη χαμηλότερα από ένα επίπεδο... Το όριο αυτό θα διαμορφώνεται με βάση τις προσωπικές και αλλά και τις οικογενειακές δαπάνες που πραγματοποιεί ο επαγγελματίας... Θυμάστε τι σας λέγαμε για...τις αποδειξούλες;;; ...........