Γράφει η Οικολογική Ομάδα Βέροιας:
Καταδίκη της χώρας μας, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.Αφορά ουσιαστικά, την διαχείριση των υποπροϊόντων των σφαγείων.
Η Νομαρχία Ημαθίας με τις υπηρεσίες της, φρόντισε τα μέγιστα και σίγουρα, δεν θα πληρώσει την αναλογούσα καταδίκη.....
Αν και οι καταγγελίες της Οικολογικής Ομάδας Βέροιας στις υπηρεσίες ήταν συνεχείς, αν και οι δημοσιοποίηση της κατάστασης έγινε πολλές φορές, κανείς δεν επελήφθη.
Ούτε υπηρεσίες περιβάλλοντος, ούτε εισαγγελέας. Τώρα, μετά την καταδίκη, η πολιτεία θα ζητήσει ευθύνες από κάποιους;
Θα παραπεμθεί κάποιος για παράβαση καθήκοντος;
Θα τιμωρηθεί κάποιος επιτέλους, που με την συνειδητή ανοχή αυτής της ............