(Αποκλειστικό).
Η ''πράσινη'' Ελλάδα, προωθεί την πολιτική της στις ΗΠΑ, μέσω ΣΑΕ: Υλοποιώντας την προτροπή του υφυπ. Εξωτερικών, αρμόδιου(;) γιά τους Απόδημους Σπύρου Κουβέλη (διαβάστε παρακάτω), ο Συντονιστής ΣΑΕ ΗΠΑ, σε συνεργασία με τις ''γλάστρες'' του περιφερειακού του Συμβούλιου, θα έχουν σύντομα συναντήσεις με τους υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας κι Ενέργειας στην Ουάσιγκτον. Στόχος, η συμβολή τους στην ''πράσινη ανάπτυξη'' και η ''αναπτυξιακή βοήθεια από την Ελλάδα'' προς τις υποανάπτυκτες ΗΠΑ. 'Οπως πληροφορηθήκαμε, οι Αμερικανοί υπουργοί .........