Μπορεί ο καθένας να έχει ιδεοληψίες ή σκοπιμότητες, οι αριθμοί πάντως λένε την απλή αλήθεια για το ποιοί πλιατσικολογούν εις βάρος της χώρας:

1974 22,5% του ΑΕΠ
1981 31,2% του ΑΕΠ
1987 56,1% του ΑΕΠ
1990 80,7% του ΑΕΠ
1993 111,6% του ΑΕΠ
2004 108,5% του ΑΕΠ
2008 97,16% του ΑΕΠ

Πηγή: Επίσημα Στατιστικά Δελτία Τράπεζας της Ελλάδος