Είναι αντισυνταγματικό να ψηφίσουν στις Δημοτικές Εκλογές αλλοδαποί υπήκοοι Τρίτων Χωρών (ενν. τρίτων ως προς την ΕΕ).
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΙΛΕΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ "ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ" ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ. ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ. ΚΟΦΤΕ ΤΑ...
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
1.- Για κάθε νομοσχέδιο γίνεται προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας από το ΣτΕ, καθώς και έλεγχος της δαπάνης που δημιουργεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό από το Ελεκτικό Συνέδριο. Όμως το ΣτΕ ΠΑΣΟΚΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ και συνεπώς υπάρχει ............