* Η βάρβαρη και δυτική συνήθεια της καθημερινής κατανάλωσης κρέατος
    * Η απίστευτη δυτική παραποίηση των Γραφών υπέρ της κρεοφαγίας
    * Ο συσχετισμός πνευματικού επιπέδου, φυσικής κοινωνικής τάξεως και κρέατος
    * Και η ορθόδοξη άσκηση και στάση απέναντι στην κρεοφαγία
Προλογίζει η Ολυμπία:
Αξίζει να διαβάσετε την αποκαλυπτική έρευνα που ακολουθεί μέχρι τέλους, ανεξαρτήτως Πίστης, Ιδεολογίας ή …γαστριμαργικών προτιμήσεων. Αυτό που ξεχώριζε τον ανθρωπισμό από τη βαρβαρότητα δεν είναι τα υβριστικά τσιτάτα του ΓΑΠ προϊόν δυστυχώς βαθιάς άγνοιας και έλλειψης παιδείας. Αναλογιστείτε τους τόπους όπου αναπτύχθηκε ότι ομορφότερο υπάρχει ακόμα και σήμερα στην http://www.mlahanas.de/Greeks/Bios/Olympias.jpg ανθρωπότητα. Σκεφθείτε  ......................