Σε κυβερνητική υπηρεσία των... ΗΠΑ έφταναν (άγνωστο για ποιο λόγο) σύνολα δεδομένων, που αποτελούνται από ψηφιακούς χάρτες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, βάση δεδομένων τηλεφώνων της Ελλάδος (5,5 εκατομμύρια τηλέφωνα) καθώς και λογισμικό για την αναζήτηση και εύρεση στοιχείων!
Η μεταβίβαση των στοιχείων επιτυγχανόταν μέσω της εταιρίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πώλησης προσωπικών δεδομένων «Calino», η οποία έγινε... αποδέκτης «τσουχτερού» προστίμου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ύψους 60.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, για τη μεταβίβαση στοιχείων στην Αμερική, η αρχή έκρινε ότι η ενέργεια αυτή απαγορεύεται, καθώς .........