Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνης υπέβαλε την κάτωθι ερώτηση προς τον κ. Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα: Η απαράδεκτη πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. με την οποία συμφώνησε και η ελληνική κυβέρνηση να δοθεί το «πράσινο φως» στην Τουρκία να συνεχίσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της, χωρίς να εφαρμόζει ούτε καν το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Σύνδεσης με την Κύπρο.

Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό και άξιο ιδιαίτερης μελέτης το γεγονός ότι η Τουρκία, χωρίς να προβεί σε καμία υποχώρηση από συμπεριφορές και πρακτικές της που παραβιάζουν διεθνείς αρχές και ευρωπαϊκούς κανόνες, κατόρθωσε να λάβει, μετʼ επαίνων και άνευ όρων, το «πράσινο φως» για την .....................