Τη δράση του τουρκικού Προξενείου Κομοτηνής δεν μπορούμε να την περιγράψουμε σε κάθε πτυχή της, καθώς α) δεν είμαστε καμιά κρατική υπηρεσία που να παρακολουθεί κάθε του κίνηση και β) δεν διαθέτουμε αποδείξεις για τις πιο κραυγαλέες παρεμβάσεις του.
Μπορεί να θρυλείται ότι μισθοδοτεί χιλιάδες άτομα στην περιοχή για να συντηρείται ένα κλίμα αντιπαράθεσης και χαμηλής έντασης, ότι δανειοδοτεί μειονοτικές επιχειρήσεις και αγορές χριστιανικών περιουσιών από μουσουλμάνους, ότι χορηγεί υποτροφίες και χρηματοδοτεί σχολεία και τζαμιά ακόμη και σε έρημες σήμερα περιοχές, ότι συντηρεί όλες τις μειονοτικές εφημερίδες (βλ. παλιότερα δημοσιεύματα του Αϊντίν Ομέρογλου για την περίπτωση της εφημερίδας «Γκιουντέμ»), όμως εμείς διαλέξαμε να παρουσιάσουμε μόνον όσα γίνονται στο φως της ................