.............. [...] .............. Ένας λόγος παραπάνω επειδή δεν υπάρχουν χρήματα, επειδή δημοσιονομικά είμαστε σε κρίση, ένας λόγος παραπάνω είναι να επισπεύσουμε αυτή τη πολύ μεγάλη θεμελιακή στο χάρτη της αυτοδιοίκησης της χώρας.[...]. Η εξοικονόμηση είναι πολύ μεγάλη.» ...................[...]......................
- Ραγκούσης: «Όχι, όχι, όχι. Οι υπάλληλοι των Νομαρχιών ή των Δήμων που θα συνενωθούν θα περάσουν στο Νέο Νομικό πρόσωπο το οποίο θα τηρηρθεί»

Ορίστε; Η εξοικονόμηση πως θα μεγαλώσει κ. Ραγκούση, αν όλοι όπως πληρώνονταν θα συνεχίσουν να πληρώνονται; Με το να τους αλλάξουμε κτήρια (τα οποία θα τα ξαναφτιάξουμε!) ή .......................