Συνολικά 160.000 πινακίδες, μέχρι στιγμής, έχουν καταθέσει στις εφορίες των μεγάλων πόλεων της χώρας οι κάτοχοι, κυρίως, παλαιών ΙΧ που η χρονολογία τους ξεπερνά τη δεκαετία, αλλά και για ιδιοκτήτες που έχουν δεύτερο αυτοκίνητο, συνήθως παλαιό και οι οποίοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα πράσινα τέλη.
Οι υπάλληλοι των εφορειών παραλαμβάνουν καθημερινά από 100 έως 150 πινακίδες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι κάτοχοι που θα προστρέξουν στις εφορίες για την κατάθεση των πινακίδων τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου του Ε9, καθώς και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης που να αποδεικνύει ότι έχουν στην κυριότητά τους πάρκινγκ ή κάποιο ιδιόκτητο ...................