Σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, « αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος των ΕΛΤΑ για την «πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» έχει οριστεί από τις 21/7/2004 πρόσωπο, που είναι ταυτοχρόνως και υπεύθυνο για τη διεύθυνση Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων, στην οποία υπάγονται τα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων». Είναι δηλαδή, το πρόσωπο αυτό «και ελέγχον και ελεγχόμενο», παρότι αυτό απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ίδιο πόρισμα-βόμβα της Τραπέζης της Ελλάδος διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ακολουθούν διάτρητες διαδικασίες που διευκολύνουν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Επιθεωρητές της Διεύθυνσης ....................