(σσ.  Προτεινόμενη προϋπόθεση Τουρκίας για είσοδο σε ΕΕ - διορθωθεί το Κοράνι, όπως ειρηνικοί Μουσουλμάνοι προτείνουν!!!! )
Islam: «Islam is the religion articulated by the Qur’an...» - Το Ισλάμ είναι από μόνο του θρησκεία. - Sharia: «Sharia [...] .... Yet in modern English (Sharia) it often refers to an Islamic concept, the wide body of Islamic religious law. Used thus, it refers to the legal framework within which the public and private aspects of life are regulated for those living in a legal system based on Islamic principles of jurisprudence and for Muslims living outside the domain. Sharia deals with many aspects of day-to-day life, including politics, economics, banking, business, contracts, family, sexuality, hygiene, and social issues. Islamic law is now the most widely used religious law, and one of the three most common legal systems of the world alongside common law and civil law.», η Σαρία λοιπόν ...........