Τα μέτρα που παίρνονται είναι η μια πλευρά του νομίσματος. Αλλά δεν αποτελούν από μόνα τους, όσο επώδυνα, αντιδημοφιλή ή αποκρουστικά και αν είναι, την πιο εφιαλτική του πλευρά.
Το θεμελιακό ζήτημα σ αυτή τη μάχη που μαίνεται, ανάμεσα σ αυτό που επιχειρούν με κάθε τρόπο να μας επιβάλουν, και σ εκείνο που εναγωνίως αποζητά το αλάθητο κριτήριο της ψυχής και του νου της κοινωνίας. -Είναι η ελπίδα που πνίγεται.-Είναι ο αγώνας που δεν οργανώνεται.-Είναι το ρεύμα αντίστασης που δεν ενιαιοποιείται.-Είναι η αποσπασματικότητα στόχων, αιτημάτων και μορφών αντίστασης.-Είναι η διαφορετική πολιτική σκέψη ανατροπής που δεν υπάρχει και που κατά συνέπεια δεν μετουσιώνεται σε πολιτικό πρόγραμμα.-Είναι τέλος η επικίνδυνη ............