........... [...] ........... Εφόσον λοιπόν, μας αποδείξατε πως, δεν γνωρίζετε τι λέει το σύνταγμα περί Παιδείας και Εθνικής και Θρησκευτικής Συνείδησης, μας αποδείξατε ότι θεωρείτε νεο-φασιστικό να λέμε την πραγματικότητα με το όνομά της και πως υποχρέωσή μας είναι να αντιστεκόμαστε στον όχλο (τον ίδιο τον λαό σε ελεύθερη εκτίμηση), πως συγχέετε την Δημοκρατία με την Ελευθερία έκφρασης, και πως γνωρίζετε την ουσία της Δημοκρατίας, νομίζω ο λαός Ελεύθερα καλείται να σας βάλει βαθμό στο «μάθημα» περί «Πατριωτισμού»... Σας εύχομαι να το περάσετε....

Για μένα παίρνετε 1 στα 10... Κόβεστε δηλαδή!.......