Με μόνη την Τουρκία να ψηφίζει εναντίον, υιοθετήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, το ψήφισμα για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο μεταξύ άλλων καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων από την εφαρμογή της Σύμβασης έως και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, την υφαλοκρηπίδα και την περιφερειακή συνεργασία. Το 34σέλιδο ψήφισμα αναγνωρίζει ότι τα οφέλη από τη Σύμβαση του Δικαίου της θάλασσας μπορεί να διευρυνθούν από τη διεθνή συνεργασία, τεχνική βοήθεια και προηγμένη επιστημονική γνώση. Το γεγονός ότι 152 κράτη-μέλη ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος με μοναδική αρνητική ψήφο αυτής της Τουρκίας δείχνει την απομόνωση, στην οποία βρίσκεται η Τουρκία σε διεθνές επίπεδο στο θέμα αυτό. Είναι επίσης πασιφανές ότι η Τουρκία τόσο στα θέματα υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου όσο και στο θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΖ ( Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης) της Κύπρου και εκμετάλλευσης ............