Πηγή: http://odromos.wordpress.com/2009/12/20/2743/
Θα σταθώ μόνο σε κάποια πράγματα από το βιβλίο του link τα οποία μου έκαναν εντύπωση: Ξεκινώ με την παρατήρηση πως το βιβλίο αυτό το προτείνει άνθρωπος ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος για τους μετανάστες, κυρίως στους γηγενείς Έλληνες, σύμφωνα με τον τίτλο του post: «Ενα χρήσιμο βιβλίο, όχι μόνο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά προπαντός για τους γηγενείς Έλληνες.»
Το βιβλίο λοιπόν, αφορά: Παρατήρηση 1: «Αφορά τους μετανάστες, αλλογενείς/οµογενείς και τους πρόσφυγες, «µε» και «χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα», όπως η ίδια προτιμά να τους αποκαλεί, αντί των λέξεων κλισέ που έχουν κυριαρχήσει και κάνουν λόγο για νόμιμους και για .............