Πολλοί φίλοι ζητήσατε να σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία σχετικά με το πως μπορεί κανείς να μάθει να βλέπει και να αισθάνεται την αύρα τη δική του, αλλά και των άλλων.
Πριν σας παραθέσω πληροφορίες και ασκήσεις που είχαν εκδοθεί πέρυσι στο περιοδικό mystery θα ήθελα να σας θυμίσω πως δεν πρόκειται για "παιχνίδι" με σκοπό να εισβάλουμε και να απογυμνώσουμε την ουσία του άλλου, αλλά για μια έμφυτη ικανότητα που απλά -μαζί με τόσες άλλες- ξεχάσαμε πως είχαμε. Η ενθύμηση και εξάσκηση στόχο έχει κατ΄αρχήν να μάθουμε ξανά να βλέπουμε πιο λεπτυφυή φάσματα φωτός. Η ερμηνεία όμως των χρωμάτων είναι μια μακρόχρονη διαδικασία και καλά θα κάνουμε -ειδικά όταν αφορά άλλους να αποφεύγουμε την γρήγορη κρίση και ......................