Η Επιτροπή Εθνικής Σωτηρίας, είναι αυτόφωτο και αυτοφυές, λαϊκό κίνημα, του Ανωνύμου, του Έλληνος.
Δεν είναι κόμμα, δεν είναι σύλλογος, δεν είναι ΜΚΟ. Είναι μια ενωτική κίνηση από τα κάτω, όλων των Ελλήνων, αριστερών, δεξιών, πασόκων, για τον σεβασμό της συνταγματικής νομιμότητας ,της λαϊκής κυριαρχίας, και της εθνικής Ανεξαρτησίας.
Η Επιτροπή θα δίνει ονόματα των μελών της όταν χρειάζεται.
Δεν αναζητούμε νέους ηγέτες και εκπροσώπους. Για να δώσουμε τη μάχη της ενημέρωσης δεν χρειαζόμαστε εκπροσώπους. Χρειάζεται η εθελοντική επαναστατική-πατριωτική προσφορά του κάθε ενός από εμάς. Χιλιάδες στόματα, χιλιάδες χέρια, χιλιάδες πόδια.
Προσκαλούμε τα μέλη των πατριωτικών κινήσεων και  ...........