Το τρίο μπελκάντο. Διαμάντω Μπίλντερμπεργκ,Θάλεια, Μπαμπινώτης. Το κείμενο της συναγωνίστριας της Θάλειας, Χριστίνας Κουλούρη, που δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ, πριν 11 χρόνια το 1998 , με τίτλο , «Η ισχύς της πλειονότητας και τα δικαιώματα των ολίγων» διδάσκεται ως «υπόδειγμα ελληνικής γλώσσας» στο βιβλίο Νέων Ελληνικών της 3ης Γυμνασίου.
Κείμενο 3 - [Η ελληνική κοινωνία αλλάζει] «Πριν από μία δεκαετία περίπου η Ελλάδα έδινε την εντύπωση ενός ενιαίου, ομοιογενούς έθνους, όπου η παρουσία των διαφορετικών (ως προς το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, την κουλτούρα) ήταν σποραδική ή περιχαρακωμένη σε απομακρυσμένες, συνοριακές ...........