Διαβάστε την τρυφερή αλληλογραφία μεταξύ της δικηγόρου ενός εφοπλιστή και του Antinews. Δώστε έμφαση στην απάντηση του Antinews που είναι ενδεικτική για το ποιοί επιδιώκουν να φιμώσουν την ελευθερία του ΕΠΩΝΥΜΟΥ τύπου, προφανώς για να μείνει ελεύθερο πεδίο στους επαγγελματίες εκβιαστές. Θυμηθείτε και τη μεθόδευση εναντίον του Resalto και βγάλτε τα συμπεράσματα σας. 

Προς το Διαδικτυακό τόπο : « www.antinews.gr»
Ως πληρεξουσία Δικηγόρος του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη του Μιλτιάδου, κατοίκου Πειραιώς, οδός Ιάσωνος αρ. 3, σας γνωρίζω τα ακόλουθα :
‘Οσον αφορά την απάντησή σας που δημοσιεύσατε στον  ..............