Οκτώ μήνες πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η αμερικανική κυβέρνηση προμηθεύτηκε από ελληνική ιδιωτική εταιρία μια τεράστια τράπεζα δεδομένων τηλεφώνων, e-mail, καθώς και ψηφιακούς χάρτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, πάνω στους οποίους μπορούν να απεικονιστούν οι τοποθεσίες που βρίσκεται το κάθε τηλέφωνο του καταλόγου. Κατά πληροφορίες, το σύστημα αγοράστηκε από το State Department για λογαριασμό της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Στην ελληνική εταιρία «Calino Α.Ε.», που είχε αυτό το σύστημα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) έριξε «καμπάνα» συνολικού ποσού 65.000 ευρώ για παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ...................