Σύμφωνα με την ανάλυση των τιμών προϊόντων ευρείας κατανάλωσης που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΚΑ και αφορούν τις χώρες της Ευρωζώνης για τον μήνα Νοέμβριο 2009, προκύπτει ότι η Ελλάδα κατέχει σταθερά την πρωτιά στις αυξήσεις σε πολλά προϊόντα . Συγκεριμμένα, η Ελλάδα είναι πρώτη στον πληθωρισμό με 2,1% όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι 0,5%. Η Ελλάδα είναι πρώτη σε αυξήσεις στην ένδυση με άνοδο των τιμών 2,8% τον Νοέμβριο 2009 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2008 , με δεύτερο το Βέλγιο με 0,9%, όταν ο Μ.Ο της Ε.Ε είναι  .................