Τι θέλει να πει ο ανίκανος Πρωθυπουργός μας με την "απειλή κατά της εθνικής μας κυριαρχίας";Και γιατί αναφέρει το 1974;Υποννοεί εξωτερικούς ή ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ παράγοντες αποσταθεροποίησης;Υπάρχει θέμα ανεξέλεγκτου δανεισμού με αντάλλαγμα κυριαρχικά μας δικαιώματα; .....