Για κάθε ευρώ συναλλαγής μαζί με τον ΦΠΑ 19% και την φορολογία εισοδήματος ή παράγεται (με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς) 25-30 λεπτά φόρος. Αποτέλεσμα αυτού μετά από τρεις –τέσσερις συναλλαγές με αποδείξεις ΦΠΑ κλπ, το κάθε ευρώ καταλήγει εξολοκλήρου στο κράτος. Αν όλα τα ευρώ που κυκλοφορούν στην αγορά ανά το κόσμο μπορούσαν να φορολογηθούν πλήρως σε κάθε τους συναλλαγή και τα κράτη μπορούσαν να εισπράξουν τον νόμιμο φόρο… Σε λίγες ώρες δεν θα υπήρχε ευρώ στην αγορά ούτε για δείγμα. Αυτό το απλό παράδειγμα αποδεικνύει ότι φοροδιαφυγή μέχρι ένα επίπεδο είναι...........