Οι συντονισμένες προσπάθειες εκτουρκισμού της Θράκης που καταβάλει του τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής είναι δεδομένες και εν πολλοίς έχουν αναλυθεί και αντιμετωπίζονται, σε όλα τα πιθανά “μέτωπα” που ανοίγει η επεκτατική τουρκική πολιτική στη Θράκη. Ο βασικός κορμός λειτουργίας της τουρκικής προπαγάνδας απευθύνεται στις νέες ηλικίες των μουσουλμάνων και κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων (τουλάχιστον) δέκα ετών, η “πίεση” του εκάστοτε Τούρκου προξένου είναι προς τις το δυνατόν νεαρότερες ηλικίες, ακόμη και των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Μάλιστα, η “προπαγάνδα” ξεκινάει από την γνώση της τουρκικής γλώσσας και της χρησιμοποίησή της σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας των νέων (από κοινωνική συναναστροφή έως το παιχνίδι). Είναι γνωστές οι “παρεμβάσεις” των τουρκοτσολιάδων που ............