Έχουν γραφτεί πολλά περί της κοινωνικά απαράδεκτης ενέργειας με την υπερφορολόγηση εκατοντάδων χιλιάδων ιδιοκτητών παλαιών αυτοκινήτων. Εδώ θα ασχοληθούμε με το οικονομικό μέρος. Έχουμε και λέμε: 250.000 περίπου αποσύρσεις πινακίδων Χ 300 ευρώ κατά μέσο όρο για κάθε σήμα, έχουμε 75.000.000 ευρώ, μέχρι σήμερα. Προσθέστε σε αυτά το ΦΠΑ που έχει απολεσθεί λόγω διακοπής και των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Εάν .........