Το Έθνος δημοσιεύει κυβερνητικές "διευκρινίσεις" για το νομοσχέδιο για την πολιτογράφηση των μεταναστών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος Αρθρο 5 παρ. 1 «καθένας έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη». Το "καθένας" δεν σημαίνει βέβαια "όλη η ανθρωπότητα". Επιπλέον οι μετανάστες μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομικη και πολιτική ζωή της χώρας. Ακόμα και στην τελευταία συμμετέχουν π.χ. ως "φίλοι" του ΠΑΣΟΚ. Αλλά υπάρχουν βαθμοί συμμετοχής, και η παροχή ιθαγένειας και ψήφου δεν αποτελεί συνταγματική επιταγή. Υπηκοότητα ίσον ιθαγένεια και ιθαγένεια ίσον υπηκοότητα. Το νόημα του όρου έκφρασης «ιθαγένεια» ισοδυναμεί απολύτως .......