''Η ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας δε μπορεί να κόψει τίποτα! Δεδομένου ότι οι Ανώτατοι δεν χρησιμοποιούν τα υπηρεσιακά οχήματα αυθαίρετα ή με διαταγή Αρχηγού ή Υπουργού αλλά με βάση την κείμενη νομοθεσία για όλους τους ανώτατους δημοσίους υπαλλήλους.[...]''