Η ολοένα αυξανόμενη ανεργία, η συνακόλουθη επαγγελματική αβεβαιότητα, οι χαμηλές αποδοχές (σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) και η αναξιοκρατία που κυριαρχεί στην πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας μας οδηγούν όλο και περισσότερους Έλληνες στη λύση της μετανάστευσης προς αναζήτηση ενός καλύτερου επαγγελματικού μέλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2009 προστέθηκαν στις λίστες των ανέργων 200.000 άτομα, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τις 530.000 άτομα, ενώ αρκετοί επιστημονικοί και ερευνητικοί τομείς πάσχουν από χρόνιες ελλείψεις κονδυλίων, υποβαθμίζοντας τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δυνατότητες της χώρας. Λογική συνέπεια της κατάστασης αυτής είναι η έντονη εκδήλωση της επιθυμίας αρκετών ατόμων- κυρίως νέων- για επαγγελματική .................