''Το ζήτημα της μετανάστευσης, με τη μορφή που προέκυψε κυρίως τις δύο τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη και τη χώρα μας, είναι αποτέλεσμα ανακατατάξεων και ανατροπών στην Ασία και την Αφρική, [...]. Γιατί με "στενοχωρεί" το άρθρο του φίλτατου Σάββα. Δε γνωρίζει μήπως ότι οι μουσουλμάνοι κυρίως μετανάστες, οπουδήποτε στον κόσμο, δεν εγκληματίσθηκαν ούτε απορροφήθηκαν [...]''