Χρονικό της ΠΑΣΟΚικής πολιτικής για την πολιτογράφηση των μεταναστών * To 1996, o Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιώργος Ρωμαίος λέει πως πρέπει να αποφασίσουμε τί θα γίνει με την παροχή ιθαγένειας σε μετανάστες που είναι 20 και 30 χρόνια στη Χώρα. * Το 2004, επί Προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει τον ισχύοντα Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας που προβλέπει 10ετή νόμιμη διαμονή τα τελευταία 12 έτη. * Το 2005 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει πως "η 7ετία είναι εύλογο χρονικό διάστημα για κάθε μετανάστη να υποβάλει την αίτησή του για την απόκτηση ιθαγένειας" * Το 2008 το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει δικαίωμα συμμετοχής στις τοπικές εκλογές μεταναστών που έχουν συμπληρώσει 5ετία στην Ελλάδα * Το 2009 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Παπουτσής λέει πως οι μετανάστες θα παίρνουν την ιθαγένεια όταν συμπληρώσουν 5 χρόνια νόμιμης εργασίας. * Το 2010 το ........